Skapa möten och kontakt genom medling – Att agera tredje part med hjälp av Nonviolent Communication

Att agera tredje part med hjälp av Nonviolent Communication

Liv Larsson

Comments are closed.