Pengar och glidande skala

Jag ser pengar som ett väldigt praktiskt sätt att tillgodose vissa av våra behov. På grund av många omständigheter har vi olika tillgång till pengar både över tid och rum; det kan handla om var i världen vi bor, vilken samhällsklass vi tillhör, vilken utbildning vi har, hur gamla vi är och om vi är aktiva på arbetsmarknaden eller inte. För att göra det möjligt för människor med olika bakgrund att gå mina kurser tillämpar jag därför en glidande skala på kostnaden. Gillar du det jag gör och har möjlighet att betala i det högre spannet bidrar du både till att jag kan ägna mer tid åt att erbjuda kurser och att personer som annars inte skulle ha råd att delta kan gå mina kurser. Gillar du det jag gör men inte har möjlighet att betala så mycket väljer du i det lägre spannet. Du är lika välkommen oavsett hur mycket du har möjlighet att betala.

Om pengar är den enda anledningen till att du väljer att inte delta vill jag gärna att du kontaktar mig så kan vi komma fram till en lösning som passar oss bägge. Jag blir nedstämd bara jag tänker tanken att någon skulle välja bort en kurs enbart utifrån brist på pengar. Vill du delta på en kurs kommer vi hitta ett sätt att möjliggöra det.

Kommentarer är stängda.