Vem har rätt?

Vem-har-rätt-Joachim-Berggren-Kommunikation-NVCJag har precis läst ut e-boken “Integral Politics” av Ken Wilber. Den är gratis att ladda ned och du hittar den här.

Först vill jag säga att den har ett något märkligt upplägg. Den är skriven som en fiktion; en presentation av några personer inför ett gäng journalister. Bortsett från den inramningen är det en av de mest intressanta böcker jag läst. För dig som är intresserad av politik och hur vi ska förstå vad som händer i världen är den mycket klargörande.

Jag kanske är lite hemmablind efter att ha tuggat i mig en hel del integral teori under några år, men jag tror att innehållet är ganska lättillgängligt även för en läsare som inte kommit i kontakt med integralteori tidigare. För att ta till sig innehållet underlättar det om du inte tror på följande två påståenden:

– du sitter inne med hela sanningen
– dina politiska motståndare har helt fel

En kort sammanfattning

Här följer en väldigt kort sammanfattning av det teoretiska innehållet. Enligt Wilber har ingen lyckats förklara skillnaden mellan den politiska högern och vänstern på ett övertygande sätt. I boken presenteras tre axlar och en nivåskala vilket bildar en karta över det politiska landskapet. Det finns också andra axlar av mindre betydelse, men om du vill veta mer om dem får du läsa boken. Wilber hävdar att du kan placera vilket politiskt parti/rörelse/ideologi som helst i denna modell.

Nivåer

Nivåerna utgår från vilken utvecklingsnivå en person, eller i det här fallet en politisk sammanslutning, befinner sig på. När det gäller utvecklingsnivåer finns det massor av modeller utvecklade av olika teoretiker. Några av de mest kända teoretikerna är Piaget, Maslow och Gebser.

Tre vanliga utvecklingsnivåer inom politiken är de traditionella, moderna och postmoderna. Förenklat betonar de olika perspektiven bland annat följande:
Traditionella, familjen, Gud och fosterlandet
Moderna, kapitalism, vetenskap och demokrati
Postmoderna, pluralism, normkritik och miljömedvetenhet

Vare sig en person är traditionell, modern eller postmodern anser denna att hens egna position den rätta och således har de andra fel. Wilber använder sig ofta av termen the Culture War för att beskriva konflikten mellan dessa åsiktssystem. Dessa ideologier ligger i  ständig fejd med varandra, ofta även inom samma parti.

Om vi jämför med amerikansk politik så var republikanerna ursprungligen konservativa och traditionella medan demokraterna var liberala och moderna. Nuförtiden har dock bägge partierna två stora fraktioner: republikanerna har en traditionell och en modern fraktion och demokraterna har en modern och en postmodern fraktion. Detta känns igen även i vårt politiska system.

Tre axlar

För att förklara skillnaden mellan höger och vänster använder sig Wilber av tre axlar:

  1. Intern/extern
    Den här axeln svarar på frågan: vems är skulden för mänskligt lidande? Är det individens bristande moral och initiativkraft eller är det samhällets strukturer och normer?
  2. Individ/kollektiv
    Vem ska ha företräde, är det den enskilda människans eller gruppens intressen som är viktigast?
  3. Progressiv/konservativ
    Hur ska samhället organiseras? Ska vi fokusera på att bevara det gamla eller på att skapa nytt?

I boken hävdas att den enda axeln som konsekvent går att applicera på en höger/vänsterskala är den interna/externa där högern lägger skulden på individen och vänstern lägger skulden på samhället. På de andra axlarna hittar vi höger- och vänsterrörelser längs med hela skalan.

Avslutande tankar

Det finns människor och politiska rörelser inom alla nivåer och alla axlar. Om vi lutar för mycket åt något håll och hävdar att vi sitter inne med hela sanningen tar vi inte in delar av verkligheten. Människor har rätt att befinna sig på andra platser än var vi själva befinner oss. En fråga är hur vi kan stödja varandra så våra olika politiska ståndpunkter inte tar sig destruktiva uttryck. En annan fråga är om det går att utöva politik som tar in alla delar av verkligheten? En politik som ser att det inte handlar om individen eller gruppen, som ser värdet i att bevara och skapa nytt och som kan se att individen har ett ansvar samtidigt som hen påverkas av yttre faktorer. Jag vill tro att det är en möjlighet.

Det här inlägget postades i Integral Theory.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.