11 lektioner för 2021 

11 lektioner 2021 Joachim Berggren KommunikationIdag lyssnade jag på en podcast av Jim Kwik, utbildare och minnesexpert. Han pratade om vad han lärt sig under 2020 och listade 10 områden plus en bonus. Medan jag lyssnade kom jag på mig själv att applicera olika NVC-koncept på hans läroområden. Här kommer min tolkning utifrån mina NVC-glasögon av det han sa (och här kan du lyssna på originalet). För mig blir det också en inspiration med potentiella lärdomar för det kommande året.

1 Var snäll

The power of kindness

NVC-koncept: Empati

2020 var ett år som på grund av pandemin varit tufft för många. Många människor runt omkring oss har utmaningar och lidanden som vi inte har någon aning om. När människor inte gör som vi förväntar oss har vi en tendens att komma med bedömningar. Istället kan vår grundläggande inställning vara att människor gör så gott de kan utifrån sina nuvarande resurser och förmågor. Därför kan vi vara snälla och bemöta andra med empati och medkänsla. Dessutom kostar det ingenting.

2 Älska dig själv

The importance of being kind to ourselves

NVC-koncept: Självempati

Att vara snäll mot sig själv, att älska sig själv och att ta hand om sig själv är inte egoistiskt. Och för att du ska kunna vara till stöd och hjälp för andra behöver du ha egna resurser att ta av. När du säger ja till någonting, kolla att du inte säger nej till dig själv. Du behöver inte fixa allt eller se till att alla du har kontakt med är glada. Du behöver tid för återhämtning och glädje. När det dyker upp självkritik och inre bedömningar, var nyfiken och undersök vad det är du behöver.

3 Fråga om hjälp

It’s ok to ask for help

NVC-koncept: Önskemål

Ingen människa är en ö. Vi hänger alla ihop. Det jag gör påverkar dig och vice versa. Jag klarar inte att göra allt jag vill på egen hand. Jag behöver andra människor och andra människor behöver mig. Istället för att vänta på att andra människor eventuellt upptäcker vad jag behöver och sedan eventuellt erbjuder sig att hjälpa mig kan jag själv ta initiativ. Att be om hjälp i utmanande tider är ett tecken på styrka eftersom det kräver mod. Så tillsammans kan vi åstadkomma mer än var och en på egen hand. Första steget är ofta att be om hjälp.

4 Anpassa dig

We have the ability to adapt

NVC-koncept: Håll dina strategier med lätt hand

Föregående år har inneburit förändring för många av oss. Vi arbetar och umgås på nya sätt. Vi har fått göra avkall på vissa vanor och skaffat oss nya. Det här är inget nytt i människans historia. Vår överlevnad som art beror på vår fantastiska förmåga att anpassa oss. Pandemin är en påminnelse om denna förmåga. Det kanske finns andra sätt att tillgodose dina behov på än de vanemässiga? Vi behöver inte vänta på att yttre omständigheter tvingar oss till att göra förändringar. Vi kan ta egna initiativ och åstadkomma de förändringar vi vill se i våra liv.

5 Var tacksam

The power of gratitude

NVC-koncept: Tacksamhet

Du behöver inte vänta på ett fantastiskt liv för att vara tacksam. Om du praktiserar tacksamhet kommer ditt liv att bli bättre (och kanske till och med fantastiskt). När vi fokuserar på det vi har istället för det vi saknar kommer vi automatiskt bli mer nöjda och samtidigt kan vi ägna den energi vi sparar till att manifestera det vi längtar efter.

6 Var givmild

The power of giving

NVC-koncept: Behovet av att bidra

Behovet av att bidra handlar inte om att ge för att få något tillbaka. Att bidra till någon annans välbefinnande är en belöning i sig. När vi ger till andra befinner vi oss i ett tillstånd av överflöd. Det finns tillräckligt till både dig och mig. När vi ger lär vi vårt nervsystem att anpassa sig till detta överflöd. Bristtänkande är stressande för kroppen; vi är rädda och bevakar det vi har. Att bidra till andra ger oss tvärtom lyckokänslor. Vi har alla någonting vi kan ge: vår talang, vår tid , våra materiella tillgångar, vår energi, vår inspiration… Bara fantasin sätter gränser för hur vi kan bidra till andra.

7 Ständig utveckling

The power of a growth mindset

NVC-koncept: Medvetenhet om vårt fria val

Din hjärna är inte ett färdigt organ med begränsad potential. Den är ett dynamiskt system som utvecklas och växer med nya erfarenheter. Livet vore förfärligt trist om allt var förutsägbart. Träna dig att omfamna förändring. Gläds åt din hjärnas förmåga att ta till sig nya koncept och att lära sig nya saker. Sluta jämföra dig med andra och utmana dig själv varje dag. Gå utanför komfortzonen och bestäm dig för vad du vill kunna i morgon som du inte kan idag. Och kom ihåg: Du kan välja.

8 Utveckla ditt pannben

Practice building grit

NVC-koncept: Att framhärda

Något som är sant för alla människor är att vi kommer stöta på motgångar och svårigheter i livet. Vi har inte bara en förmåga att anpassa oss utan också att stå ut. Att veta vad vi vill göra och att också göra detta dagar vi inte känner för det utvecklar vår förmåga att långsiktigt uppnå våra mål. Det handlar inte om att vara orädd eller att vara en hårding. Vi kan sträva efter våra mål trots att vi är rädda eller känner oss svaga. Att göra det som för tillfället känns enkelt och lätt gör ofta livet svårt och tufft på lång sikt. Att utveckla vår förmåga att genomföra saker oavsett omständigheter är belönande i sig och leder ofta fram till det vi längtar efter i livet.

9 Odla harmoni

Adopt harmony

NVC-koncept: Acceptans

Livet handlar mindre om balans än om harmoni. Om alla instrument i en orkester får samma utrymme råder balans, men sällan harmoni. Ett meningsfullt liv kan vara väldigt obalanserat. Hur kan du balansera och bejaka olika företeelser i ditt liv? Äventyr och trygghet, beslutsamhet och medgörlighet, stolthet och ödmjukhet. Vad behöver du göra mer och mindre av i livet för att uppnå större harmoni?

10 Följ dina drömmar

The importance of dreams

NVC-koncept: Meningsfullhet

Vi är skapade för förändring och innovation. Så gott som allting vi ser runtomkring oss har börjat som en tanke hos en enda människa. När du vill förändra eller åstadkomma något startar processen i ditt huvud. Att leva ett liv där du bejakar dina drömmar kan vara skrämmande, men att leva ett liv som du ångrar är än mer skrämmande. Låt dina drömmar vara större än din rädsla. Och tänk inte så mycket på vad andra människor kommer tycka.

11 Odla dina relationer

The value of togetherness

NVC-koncept: Behovet av gemenskap

Tillsammans åstadkommer vi mer. Delad glädje är dubbel glädje och delad sorg är lättare att bära. Vänskapsrelationer, support och allierade gör vad än du vill åstadkomma i livet mycket enklare. Håll kontakt med dina vänner och de som ger dig energi i livet. Knyt kontakt med nya människor. Var en central gestalt i olika gemenskaper och grupper.

Det här inlägget postades i Nonviolent Communication.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.