Årets utmaning 2021

Årets utmaning 2021 Joachim Berggren KommunikationFor English, see below

Jag gillar att läsa. Speciellt gillar jag facklitteratur inom psykologi, personlig utveckling och politik. Jag märker att jag njuter av att få komplexa företeelser förklarade på ett begripligt och överskådligt sätt. Att få nya insikter och aha-upplevelser är både meningsfullt och klargörande. Något av det bästa jag vet är att ströva omkring på ett bibliotek och plocka på mig bok efter bok som jag lånar hem.

Trots detta slutar det ofta med att jag lämnar tillbaka böckerna olästa. Ibland kan det gå veckor utan att jag öppnar en bok. Det verkar som att mitt bokläsande inte händer av sig självt. För mig är det helt enkelt inte en daglig vana, som att borsta tänderna. Om jag vill läsa mer (vilket jag vill) behöver jag därför en struktur som stödjer bokläsande.

Därför har jag gett mig själv en utmaning: Läs 52 böcker under 2021!

När jag tittar på böckerna jag valt ut, verkar de flesta passa in i följande kategorier:

 • NVC (Nonviolent Communication)
 • Integral Theory (teorin som förklarar allt)
 • Populärpsykologi (kanske mest personlig utveckling)
 • Minnestränoing (en form av personlig utveckling)
 • Populärvetenskap (lite evidens skadar aldrig)
 • Och sist men inte minst the Clash (troligtvis världens bästa band)

Som stöd sätter jag upp några regler för att skapa en struktur:

 • Jag har plockat ut 52 böcker
 • Hittar jag nya titlar (vilket jag kommer göra) kan jag byta ut böcker
 • Jag kan läsa högst tre böcker samtidigt
 • Jag behöver avsluta en bok senast på söndagen varje vecka
 • För varje bok ska jag skriva en reflektion och publicera den på bloggen

Efter att jag tog fotot (igår) utför jag redan nu en av ovanstående punkter. Jag tar bort boken Livsutvecklingens psykologi av Kristina Elfhag och lägger istället till Smart Decision-making: Systemic Consensing for Managers av Josef Maiwald.

Så, antar du utmaningen?

The Challenge of the Year 2021

I like to read. I especially like non-fiction literature about psychology, personal development and politics. I notice that I enjoy having complex phenomena explained in an understandable and distinct way. Gaining new insights and aha-experiences is both meaningful and clarifying. One of the best things I know is to wander around a library and pick book after book that I borrow home.

Despite this, I often end up returning the books unread. Sometimes it can take weeks without me opening a book. It seems that my book reading does not happen by itself. For me, it is simply not a daily habit, like brushing my teeth. If I want to read more (which I want), I need a structure that supports book reading.

Therefore, I have given myself a challenge: Read 52 books during 2021!

When I look at the books I have selected, most of them seem to fit into the following categories:

 • NVC (Nonviolent Communication)
 • Integral Theory (the theory that explains everything)
 • Popular psychology (perhaps most personal development)
 • Memory training (a form of personal development)
 • Popular science (a little evidence never hurts)
 • And last but not least, the Clash (probably the best band in the world)

For my support, I have set up some rules to create a structure:

 • I have picked 52 books
 • If I find new titles (which I will do) I can exchange books
 • I can read a maximum of three books at a time
 • I need to finish a book no later than Sunday every week
 • For each book, I will write a reflection and publish it on this blog

Since I took the picture (yesterday) I am already doing one of the above points. I removed the book The Psychology of Lifedevelopment by Kristina Elfhag and replaced it with Smart Decision-making: Systemic Consensing for Managers by Josef Maiwald.

So, do you accept the challenge?

Det här inlägget postades i Development and meaning, Integral Theory, Nonviolent Communication, Utveckling och meningsfullhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.