Betydelsefullhet – ”The Needs’ Year” (vecka 6)

 

6 Betydelsefullhet The Needs Year Joachim Berggren Kommunikation

Vi befinner oss i hallen i vår lägenhet i Järna, söder om Stockholm. Min partner ligger på en ambulansbår och får stöd av vår barnmorska att föda vår son. I bakgrunden står två ambulansförare och avvaktar. Förlossningen började så snabbt att vi aldrig hann in till sjukhuset. Jag står bredvid min födande partner med min nyfödda yngsta dotter i famnen. Hon är insvept i en handduk och hennes stora ögon ser stadigt rakt in i mina. 

Medan jag sitter och skriver detta blogginlägg har jag funderat på vilken personlig historia jag ska introducera veckans behov med. Jag har tänkt på olika sammanhang jag deltagit i där mitt agerande haft en avgörande betydelse för händelseutvecklingen. Kanske skulle jag ta något från jobbet? Eller från något NVC-sammanhang? Plötsligt slog det mig! Det finns ett område av mitt liv där det inte går att ifrågasätta min roll och där behovet av betydelsefullhet  är så uppenbart tillgodosett att jag nästan skäms för att jag inte kommit att tänka på det tidigare.

Jag är pappa till fem barn. Tre av dem är mina biologiska. Utan mig skulle de inte existera. Detta faktum att jag varit med att skapa liv är för mig ett uppenbart kännetecken på betydelsefullhet. Att varje dag få stödja en människa som utan mitt (eller andras) stöd inte skulle klara sig – snacka om att vara betydelsefull!

Det här blogginlägget blir ett lite mer trevande utforskande än det jag är van vid att skriva i denna bloggserie. Jag märker att behovet “betydelsefullhet” är lite diffust inom mig. (Samtidigt som jag skriver detta blir det också lite tydligare – min förståelse verkar vara en dynamisk process snarare än ett etablerat faktum).

De svenska och engelska behovslistorna stämmer inte riktigt överens. I de svenska behovslistorna står det “betydelsefullhet” och i de engelska står “to matter”. Orden är, som jag ser det, bara vägvisare till våra upplevelser. Men beroende på hur jag definierar ett ord kommer det att peka mot olika nyanser av upplevelser inom mig. Så även om jag inte vill förväxla ordet eller etiketten med själva livsenergin/upplevelsen i sig, vill jag ändå fånga denna kvalitet av betydelsefullhet/To matter inom mig.

Ett kännetecken på betydelsefullhet som dyker upp i mitt huvud är att min del i någonting har en betydelse. Utan mig skulle världen gestalta sig annorlunda. Att få behovet av betydelsefullhet tillgodosett behöver inte ske genom livsavgörande händelser (som att skapa liv) eller insatser som förändrar världen på ett märkbart sätt. Det kan också ske på objektivt små sätt. Till exempel att någon uppmärksammar något jag gjort eller att jag själv är medveten om att min närvaro haft en påverkan.

Det kanske handlar om någon form av avtryck, att min närvaro har en påverkan på min omgivning. Utan mig skulle tillvaron inte gestalta sig på samma sätt. Jag vill inte att mina handlingar endast upprätthåller min fysiska kropps överlevnad som en transportsträcka från det jag föds till den dagen jag dör. Jag vill inte bara påverka mitt eget välmående och tillgodose mina egna behov. Jag vill att det jag väljer att lägga min tid och energi på är viktigt, att det har en påverkan på de jag är i kontakt med och även bortom de personer jag är i omedelbar kontakt med.

När jag tänker på detta ligger betydelsefullhet väldigt nära behovet av meningsfullhet. Skillnaden för mig är nog två saker. För mig är betydelsefullhet mer kopplat till andra människor och också mer kopplat till handlingar i nuet. Meningsfullhet är också kopplat till nuet – jag tror att allt vi upplever och all behovstillfredsställelse är kopplat till nuet – men jag ser nog meningsfullhet mer kopplat till långsiktiga mål och värderingar.

Vad är din upplevelse av behovet av betydelsefullhet och hur uppfyller du det i ditt liv? 

Dela dina strategier för att tillgodose behovet av betydelsefullhet i kommentaren nedan eller, om du är en premium-prenumerant på ”The Needs’ Year”, på onlineplattformen.


Detta blogginlägg publicerades ursprungligen på Empathic Way Europe’s hemsida med rubriken: To matter – The Needs’ Year (Week 6).

En gång i veckan pratar jag med en NVC-tränare om behov. Anmäl dig till nyhetsbrevet så får du en länk till nästa Zoom-samtal. Om vill du ta del av inspelade samtal kan du bli en premium-prenumerant. Läs mer här.

 

Det här inlägget postades i Nonviolent Communication, The Needs' Year.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.