Utveckling – ”The Needs’ Year” (vecka 5)

Utveckling The Needs Year Joachim Berggren KommunikationJag minns varken vad det var för övning eller vilket behov det var. Det jag minns är den plötsliga uppenbarelsen att jag kan tillgodose mitt behov, inte bara genom vad jag själv eller andra gör för mig – utan jag kan även välja att göra något för andra. Genom att bidra till andras behov, tillgodoser jag många gånger samma behov hos mig själv.

Jag var en av deltagarna på Friare Livs årsprogram “År 2”. Under en demonstration satt jag framför de övriga deltagarna. Jag hade flera gånger tidigare hört den teoretiska förklaringen av att bidra till andra kan på samma gång tillgodose ens egna behov. Jag hade förstått konceptet rent kognitivt och även insett potentialen i detta förhållningssätt. När jag satt framför de andra deltagarna var det dock första gången den teoretiska förståelsen manifesterades som en kroppslig medvetenhet. En liknelse skulle kunna vara att äta en ny maträtt för första gången. Jag kanske har en föreställning om hur maten kommer att smaka, men det är först när jag tar den första tuggan jag verkligen upplever det.

Att leva NVC

Jag har funderat en del på vad som är skillnaden mellan behoven lärande och utveckling. Min personliga erfarenhet i exemplet ovan beskriver en skillnad. Ett annat exempel är kunskapen om NVC och de fyra stegen. Jag har lärt mig hur jag kan använda observation, känsla, behov och önskemål för att skapa kontakt, både med mig själv och andra. Den teoretiska förståelsen är ett viktigt steg, men det är inte tillräckligt. 

Sedan jag börjat lära mig NVC har jag varit med om många situationer där jag inte kunnat omsätta min teoretiska förståelse i handling. Orden fastnar på tungan eller så kommer de ut som en mekanisk ramsa. Det är en helt annan upplevelse när jag lyckas uttrycka orden utifrån min intention om kontakt med en annan människa.

En enkel utvecklingsmodell

Det är här utveckling kommer in. När nyvunnen kunskap och erfarenhet inte bara förstås kognitivt utan också manifesteras i handling. När jag är kapabel att omsätta teori i praktik. När jag efter medveten eller omedveten träning har förmåga att ta nya perspektiv eller utföra handlingar jag inte klarade tidigare.

Marshall Rosenberg beskriver en enkel utvecklingsmodell i Ett språk för livet. Vi tenderar att gå igenom tre stadier: från emotionellt slaveri via det trotsiga stadiet till känslomässig frigörelse. Eller för att uttrycka det på ett annat sätt: från beroende via oberoende till ömsesidigt beroende.

I det första stadiet är du beroende av att andra möter dina behov. När du utvecklas tenderar du att bli trött på att vara beroende av andra. Nu har du kapacitet att ta hand om dina egna behov och du kanske tycker att det är det bästa sättet att göra det på. Det här stadiet kan vara kallt och ensamt och efter en tid kanske du börjar förstå att du inte är en isolerad ö. Du märker att du hör ihop med andra och att det du gör påverkar dem, och vice versa. Du inser också att du inte fullt kan möta dina behov på andras bekostnad, eftersom du är medveten om att vi alla hänger ihop.

Mänsklig utveckling

På samma sätt beskriver Ken Wilber i boken Integral Psychology över hundra olika modeller av mänsklig utveckling. Det är modeller från öst och väst, antika och moderna; det är kognitiva, psykologiska, moraliska, andliga och andra utvecklingsmodeller. Alla dessa modeller pekar mot potentialen för oss som individer, grupper och samhällen att utvecklas genom olika stadier av medvetenhet.

När jag är medveten om att vi människor har potentialen att gå igenom olika utvecklingsstadier blir mitt förhållande till andra enklare. Jag förstår att för vissa människor, är det i deras nuvarande utvecklingsfas inte så intressant att skapa kontakt utifrån en NVC-medvetenhet. Vissa människor tycker att det är roligare och mer meningsfullt att göra andra saker. Och tvärtom är jag själv kanske inte så intresserad av att fördjupa mig i vissa saker som människor i min omgivning är. Med denna medvetenhet behöver jag inte bli besviken om andra inte vill utforska kontakt på samma sätt som jag.

Utveckling som behov

Jag kan titta på behovet av utveckling genom ett NVC-perspektiv utifrån olika vinklar. Att utvecklas och växa rent fysiskt är en vinkel. När vi föds kan vi inte förflytta oss. Om vi inte är funktionshindrade börjar vi sedan krypa, gå och till slut kan vi ta oss fram springandes. Vårt tal och vår förmåga att tänka utvecklas. När vi växer upp kan vi välja vilka områden i livet vi vill utveckla. Du som läser detta blogginlägg har antagligen valt att utveckla din förmåga att kommunicera; att lyssna med empati och att uttrycka dig ärligt. Om du ser tillbaka på den tid du haft kunskap om NVC är jag säker på att du kan se flera nivåer av utveckling i ditt lärande.

Hur tillgodoser du ditt behov av utveckling?

Dela dina strategier för att tillgodose behovet av utveckling i kommentaren nedan eller, om du är en premium-prenumerant på ”The Needs’ Year”, på onlineplattformen.


Detta blogginlägg publicerades ursprungligen på Empathic Way Europe’s hemsida med rubriken: Growth – The Needs’ Year (Week 5).

En gång i veckan pratar jag med en NVC-tränare om behov. Anmäl dig till nyhetsbrevet så får du en länk till nästa Zoom-samtal. Om vill du ta del av inspelade samtal kan du bli en premium-prenumerant. Läs mer här.

Det här inlägget postades i The Needs' Year.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.