En månad av tacksamhet

TacksamhetVarje dag försöker jag hinna med att göra en tacksamhetsövning. I morse när jag gick igenom Gamla Stan tänkte jag på något jag gjort som bidragit till andra. Och när jag tänkte på vad jag fått tidigare i livet som gjort det möjligt för mig att göra det jag gjort kom jag att tänka på en kollega jag hade för några år sedan. Jag tror inte att hon fullt ut vet om den tacksamhet jag bär inom mig så jag bestämde mig för att skriva till henne (se nedan).

Så kom jag att tänka på att jag varje dag känner tacksamhet inför vad människor i min närhet gör, men att jag sällan uttrycker detta. Jag startar därför ett litet projekt att under en månad offentligt uttrycka min tacksamhet till en person om dagen. Anledningen till att jag vill göra det offentligt har flera orsaker. En orsak är att jag vill uppmärksamma både mig själv och andra om att vi bär på mycket uppskattning som inte uttrycks. En annan orsak är att den jag riktar min uppskattning till (förhoppningsvis) får njuta av vetskapen att hens handlingar har betydelse, att hen påverkar andras (i det här fallet mitt) välmående. Det finns säkert massor av andra orsaker men den sista är rent egoistisk; när jag gör mina tacksamhetsövningar märker jag att jag blir gladare och mer tillfreds med livet. Att göra det offentligt kommer att öka min lyckonivå betydligt.

Här följer mitt inlägg som jag skrev på personens Facebook-sida.

”Hej nn!

Jag skulle vilja tacka dig för inspiration du bidrar med i mitt liv. Igår när jag var på jobbet uppmärksammade jag brister i två av våra IT-system och tog upp detta på APT. På mötet kom vi fram till att avvakta en kommande uppdatering av det ena system och att avhjälpa bristerna genom olika åtgärder gällande det andra systemet. Idag när jag tänkte på detta kom jag på att du är en stor inspirationskälla när det gäller min förmåga att uppmärksamma sådan här brister och komma med förbättringsförslag. Du har en drivkraft och en vilja att effektivisera verksamheten på ett sätt som både entusiasmerar och lockar fram det bästa i människor du har runt omkring dig. Du visar en arbetsglädje samtidigt som du har höga förväntningar på dina kollegor. Jag vet inte om det är detta som driver dig, men för mig visar det en kärlek i form av att om vi gör saker på rätt sätt blir vårt arbete effektivare och vi kan stödja andra människor att frigöra kraft och energi till att utföra vårt uppdrag och ta hand om de människor som just nu i livet har det tufft och svårt. Människor som behöver vård och omsorg av personal som kan ägna sin fria uppmärksamhet åt att vara närvarande och stödjande utan att ha tankarna på organisation och system som haltar. Denna inspiration som du bidrar med hjälper mig inte bara i arbetet utan är också något jag kan ta med mig i mitt övriga liv. Tack så himla mycket för att jag har fått arbeta med dig och att jag fått lära känna dig.

Kram!”

Det här inlägget postades i Nonviolent Communication.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.