Integritet – ”The Needs’ Year” (vecka 8)

8 Integritet The Needs Year Joachim Berggren Kommunikation”Vad gör du? Målgången är här!” Kay ropade och gestikulerade vilket spår jag skulle ta. Jag hade just tillryggalagt 40 km på längdskidor, men istället för att passera mållinjen tog jag ett extravarv i målområdet. Skidloppet gick tre varv och första gången jag varvade missade jag en bit och råkade av misstag ta en genväg. Det verkade inte som om någon hade noterat detta. Jag kunde lätt ha tagit mig i mål och fått en tid som var ett par minuter snabbare.

I stunden tänkte jag inte så mycket på det, jag ville bara tillryggalägga hela sträckan innan mållinjen. Senare kom jag att tänka på att det handlade om mitt behov av integritet. Även om det bara är jag som är intresserad av min tid för loppet (jag tillhörde inte direkt toppskiktet) hur kul skulle det vara med en tid som inte visade den verkliga sträckan?

Vad är integritet?

Så vad handlar integritet om och vad händer om jag inte lever i enlighet med den? En del av integritet är att mina handlingar sker i samklang med mina värderingar. Då upplever jag integritet. När mina handlingar går stick i stäv med mina värderingar skaver det.

När jag tänker på integritet blir det tydligt för mig att det kan vara svårt att tillgodose en del andra behov på samma gång. Att agera i enlighet med mitt behov av integritet innebär ibland att stå upp för någonting. I mitt liv är detta ofta förenat med någon slags anspänning. Jag väljer att göra eller säga något annorlunda än de flesta andra. När jag medvetet agerar i enlighet med mitt behov av integritet kommer i de flesta fall vissa andra behov inte bli tillgodosedda. Det kan till exempel vara behov av harmoni, lugn, acceptans, gemenskap och tillhörighet.

När integritet saknas…

Om vi märker att vi gör avkall på vårt behov av integritet mer än vi önskar kan vi undersöka de bakomliggande orsakerna. Vi kan dra oss till minnes olika situationer där vi inte stått upp för vår integritet. För var och en av situationerna kan vi undersöka vilka behov vi försökte tillgodose istället för behovet av integritet. Kanske hittar vi ett mönster? Det är troligtvis ett eller flera behov som återkommer i de flesta situationer. Nästa steg är hur vi kan se till att dessa behov blir tillgodosedda på en kontinuerlig basis. Om vi inte hittar några återkommande situationer där detta sker kanske vi behöver utveckla några strategier för att dessa behov ska fyllas på då och då. När vi tillgodoser dessa behov kontinuerligt blir det lättare för oss att agera i enlighet med vår integritet.

Personlig integritet

Ett annat exempel på integritet är begreppet “personlig integritet”. Hur mycket delar vi med oss av av vårt inre liv, hur transparenta är vi? Människor som anses ha en hög personlig integritet avslöjar ofta inte så mycket av vad som pågår inom dem.

När vi fördjupar oss i NVC vill vi ofta utforska våra egna och andras känslor och behov. Detta sker enklast i kontakt med andra människor. Vi kan delta i empatisamtal och stödja varandra att upptäcka och utforska våra känslor och koppla dem till våra behov. När vi gör detta är det en hjälp om vi är öppna och transparenta med vårt inre liv. Om jag har en hög “personlig integritet” – om jag inte gärna delar med mig av mitt inre – kan detta vara ett hinder för mig att utvecklas och lära mig.

Jag vill också se den goda anledningen till att människor har “personlig integritet”. Att öppna upp kan vara sårbart. Vi kanske har varit med om situationer där vi har blivit förlöjligande. Vi kanske har gjort saker vi har skamkänslor för och är oroliga för hur andra kommer att reagera och betrakta oss om vi berättar. Det finns mängder av anledningar till varför människor väljer att inte berätta allt om sig själva.

Kolla med dig själv vad integritet betyder för dig och om din integritet stödjer dig att tillgodose dina andra behov eller om behovet lägger sig i vägen för att vissa av dina andra behov ska bli tillgodosedda. Jag inbjuder dig också att nedan dela hur du möter ditt behov av integritet. Kan du se en skillnad mellan vilka strategier du och andra väljer för att tillgodose behovet av integritet?


Detta blogginlägg publicerades ursprungligen på Empathic Way Europe’s hemsida med rubriken: Integrity – The Needs’ Year (Week 8).

En gång i veckan pratar jag med en NVC-tränare om behov. Anmäl dig till nyhetsbrevet så får du en länk till nästa Zoom-samtal. Om vill du ta del av inspelade samtal kan du bli en premium-prenumerant. Läs mer här.

Det här inlägget postades i Nonviolent Communication, The Needs' Year.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.