Jag älskar makt och privilegier

Makt-och-privilegier-Joachim-Berggren-KommunikationI många sammanhang anses makt och privilegier som något fult och dåligt. Det finns många slags attityder till dessa begrepp. I vissa grupper ses de med makt och privilegier som förtryckare. I andra grupper avundas människor med dessa attribut. En del som har makt och privilegier känner skam och skuld och andra ser ner på och föraktar dem som inte innehar samma position som dem själva.

Jag ser makt som ett ganska neutralt begrepp; makt är i sig varken bra eller dåligt. En definition av makt är förmåga och möjlighet att kunna påverka. Om jag inte hade någon makt överhuvudtaget skulle jag inte kunna göra någonting åt min livssituation. Vi har därför alla mer eller mindre makt att påverka våra egna liv och vår omgivning. Denna makt att påverka kan jag använda på olika sätt. Ett sätt är att påverka så att jag vinner fördelar på andras bekostnad. Ett annat sätt är att ge upp min makt och låta andra dra fördelar på min bekostnad. Jag kan också använda min makt så att både jag och andra (individer eller grupper) åtnjuter fördelar.

Min definition av privilegier är att jag som individ eller som tillhörande en speciell grupp har fördelar gentemot andra individer eller grupper. Ett exempel är att jag som svensk har lättare att resa i många delar av världen än vad många människor från andra nationaliteter har. Det är ett privilegium jag inte vill ge upp, men jag önskar inte heller att andra människor som inte är svenskar ska uteslutas från detta privilegium.

Jag tror att skillnader i makt och privilegier är en oundviklighet när vi människor samlas i grupper och samhällen. Vi kan inte göra så mycket åt att makt och privilegier existerar. Vi kan (i alla fall inte på kort sikt) göra om verkligheten. Makt och privilegier är en realitet. Det vi däremot kan göra är hur vi förhåller oss till dessa begrepp och till vilka uttryck de tar sig. Vi kan (och är redan vare sig vi är medvetna om det eller inte) vara medskapare till att utveckla kulturer och värderingar som är mer i samklang med våra drömmar om hur ett samhälle ska se ut.

Jag vill kunna påverka mitt liv och min omgivning i så stor utsträckning som möjligt. Ju mer makt och privilegier jag har desto större möjlighet att påverka har jag. Och med detta även möjlighet att dela med mig av min makt och mina privilegier till andra. Därför älskar jag makt och privilegier.

Det här inlägget postades i Nonviolent Communication.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.