Vår partiska hjärna

I begynnelsen

Blogg Vår Partiska Hjärna Joachim Berggren Kommunikation

När jag började lära mig NVC var jag väldigt entusiastisk. Äntligen hade jag hittat ett sätt att kommunicera som byggde på kontakt och där allas behov var viktiga. Jag kunde både lyssna med empati på vad som var viktigt för andra och uttrycka mig själv ärligt, bli hörd i mina behov och mottagen med omtanke. Hur bra är inte det! Jag behövde inte längre välja mellan att förminska mig själv eller köra över andra.

Med lite övning blev det ganska lätt för mig att praktisera NVC tillsammans med andra entusiastiska kursdeltagare. I rollspel och empatisamtal fick jag smak för hur kommunikation kan överbrygga missförstånd, motsättningar och konflikter. Jag upplevde hur lättad och påfylld jag kände mig när jag blev lyssnad på av en medkännande person. Och att det var möjligt att förstå motivet bakom någons knasiga handlingar. Men när jag försökte kommunicera med andra – som aldrig hade hört talas om NVC – blev det svårare. Jag hittade inte orden och människor jag pratade med reagerade inte som jag hade förväntat mig. När jag ville uttrycka mig ärligt tycktes de höra kritik och när jag ville lyssna empatiskt fastnade mina empatigissningar i halsen.

Fallgropar

Nu i efterhand när jag ser tillbaka på mina tidiga dagar som NVC-utövare, ser jag några vanliga fallgropar. Som nybörjare på ett nytt sätt att kommunicera ville jag göra rätt. Jag var fokuserad på att använda terminologin och följa stegen utifrån de fyra komponenterna (observation, känsla, behov och önskemål). Mitt fokus var mer på formen än på intentionen. Jag försökte uttrycka mig korrekt enligt NVC-modellen, men var inte alltid i kontakt med det bakomliggande syftet. I min iver att använda denna nya kommunikationsform var min egentliga intention av att skapa kontakt inte alltid så närvarande i mitt medvetande.

Många i min omgivning ifrågasatte medvetet eller omedvetet min intention (eller snarare bristen på den), och jag reagerade med gamla invanda mönster. Jag tenderade att gå in i ett defensivt tillstånd med tankar som: ”De förstår mig inte” eller ”De har inte kontakt med sina behov”. Jag kunde också ifrågasatte mig själv: ”Jag kan inte använda mig av NVC” eller ”Jag är helt misslyckad”.

Känner du igen dig? Du vill ha kontakt och människor omkring dig reagerar genom att försvara sig, gå till motangrepp eller stänga av. Varpå du glömmer allt som har med NVC att göra och svarar med liknande strategier. Nu tänker du att det är något fel på andra, eller kanske att det är något fel på hur du uttrycker dig eller helt enkelt att NVC inte fungerar.

Jag vill ha rätt

Min övertygelse är att våra hjärnor sätter krokben för oss. Vårt medvetna “jag” vill ha kontakt, men vårt omedvetna “jag” vill ha rätt (och att andra har fel). Vad är det som egentligen händer? Vår hjärna vill att vi ska överleva. Om vi inte ständigt var på vår vakt när vi strövade omkring på savannen kunde ett felaktigt beslut betyda döden och slutet för vår evolutionära livslinje. Att vara lycklig och må bra var av underordnad betydelse. I vårt moderna samhälle är det få misstag som har så ödesdigra konsekvenser. Ändå reagerar vår hjärna utifrån gamla evolutionära invanda mönster och vanor.

Överlista din hjärna

Om vi inte är på det klara med hur vår hjärna fungerar, tenderar den att kidnappa vår agenda och det blir svårare för oss att skapa den kontakt vi längtar efter. Med stöd av NVC kan vi skapa nya svarsmönster i våra huvuden. Vår omedelbara reaktion kanske fortfarande är att fly eller fäkta. Men ju mer vi utsätter oss för nya erfarenheter och praktiserar på att möta situationer med kunskapen om behov kan vi ersätta gamla vanor med nya, mer funktionsdugliga sätt att fungera. När hjärtat slår hårt och adrenalin och kortisol rusar i vår kropp kan vi välja att inte reflexmässigt reagera. Istället kan vi stanna upp, ta ett djupt andetag och fatta ett medvetet beslut hur vi vill agera i nästa stund. Det gör all skillnad i världen.

Detta blogginlägg publicerades ursprungligen på engelska på Empathic Way Europe.

Vill du lära dig mer om vår evolutionära hjärna och praktisera nya sätt att bemöta utmanande situationer? Anmäl dig då till en eller flera av kurserna i min nya serie “The NVC and Mind Series” (Kurserna ges online på engelska):

21 oktober The Power of Not Knowing All

18 November Radical Responsibility

16 December Re:Active Lab

13 Januari Honest High-Jumpers

Det här inlägget postades i Nonviolent Communication.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.