Systemic Consensing for Managers

Systemic Consensing Joachim Berggren KommunikationRecension 1/52 2021

You can read a modified version in English on the Empathic Way Europe website.

Jag har nu läst min första bok i mitt projekt att läsa 52 böcker under 2021. Här följer den utlovade recensionen.

 

Titel

Smart Decision-makingSystemic Consensing for Managers

Författare

Josef Maiwald, tysk psykolog och coach för entreprenörer och managers.

Kärnbudskap

En beslutsprocess som inte handlar om att hävda sig själv och sina egna förslag gentemot andra, utan istället för att utveckla den bästa tänkbara lösningen tillsammans.

Varför denna bok?

Jag valde att läsa denna bok för att jag blev inbjuden till en onlinekurs i våras. Kursdeltagarna bestod mest av polska NVC:are och kursledare var Adelheid Schmidt. Det var en både teoretisk och praktisk kurs och jag blev väldigt engagerad. Nyfiken som jag är ville jag veta mer och köpte denna bok. Den har legat i bokhyllan sedan i somras. En annan anledning är att jag för ett par månader sedan fick frågan om jag kunde leda en kurs i konsensus i mitt gamla kollektivhus Cigarrlådan i Hökarängen. Alla beslut i Cigarrlådan har sedan början av 1990-talet fattats med konsensus. Jag tackade ja, med tillägget att jag också ville dela med mig av tankarna i denna bok. Så nu har jag alltså fått två anledningar till att läsa boken.

Mina förväntningar

  • Att få konkreta verktyg som effektiviserar möten
  • Lära mig en process där gruppens medlemmar är mer engagerade och tar ansvar för fattade beslut
  • Att beslut fattas som är mer förankrade bland individerna i gruppen

Sammanfattning

Livet – vår dåtid, nutid och framtid – är ett resultat av fattade och kommande beslut. Alla beslut som väntar på att fattas är en börda och tar energi och tid. Varje gott beslut är en lättnad – du kan skifta fokus. Systemic Consensing (SC) är en begriplig process för att fatta transparenta beslut.

Beslutsprocesser handlar ofta om att hävda sig själv och ens idéer i opposition mot andra. Någon vinner och någon förlorar. Detta leder ofta till att alla inte är motiverade och engagerat ställer sig bakom fattade beslut. SC påverkar hela systemet, hela möteskulturen, klimatet och motivationen hos alla inblandade.

Den grundläggande processen

  1. Klargörande & specificering av frågan
  2. Lista med förslag 
  3. Utvärdering av förslagen
  4. Analys av läget 
  5. Slutgiltigt beslut

Bland listan med förslagen tas den “passiva lösningen” upp som ett av förslagen. Om detta förslag vinner är allt som förut, utan förändringar. Vid utvärderingen av de olika förslagen ställs frågan “Finns det några invändningar?” Gruppmedlemmarna värderar förslagen utifrån personligt motstånd från 0 (noll) – inget motstånd till 10 – totalt motstånd. Andra skalor kan också användas, till exempel noll, en eller två händer.

Det handlar inte längre om att hävda sig mot andra med egna idéer,
utan att utveckla bästa möjliga lösning tillsammans.*
– Josef Maiwald

Anledningen till att motstånd efterfrågas istället för vilka som är för de olika förslagen bygger på praktisk erfarenhet. Förslag med högt motstånd kommer inte vara lätta att genomföra och är en källa till konflikter. De förslag med minst motstånd accepteras bäst av alla. Att ta med den “passiva lösningen” kan visa att det är bättre att fatta beslut (om något eller några förslag har mindre motstånd än den “passiva lösningen”).

Genom att undersöka och lyssna på individers motstånd mot olika förslag kan vi undersöka problemet. Ibland kan vi klargöra eller omformulera förslagen så att motståndet minskar eller försvinner. Och ibland kommer vi på nya lösningar.

Mina takeaways

Jag tycker att det kan vara svårt att teoretiskt lära mig saker på egen hand som handlar om grupprocesser och dynamiken mellan gruppens medlemmar. Eftersom jag deltog i en kort kurs i våras har jag lite erfarenhet av denna grupprocess i praktiken. Men även utan denna erfarenhet tror jag att jag verkligen skulle uppskattat denna bok.  Jag kan ana en metod som verkligen gör möten mer meningsfulla med en process som öppnar upp fler perspektiv. Bokens innehåll ger mig inspiration att ta med mig metoderna in i grupper där jag verkar och där vi fattar beslut. Jag tar även med mig en större medvetenhet kring syftet med att fatta beslut. Det handlar inte om att övertyga andra och få igenom mina förslag. Det handlar snarare om att se vad som gagnar gruppen och dess medlemmar i sin helhet.

Rekommendation

Jag rekommenderar boken till alla som på något sätt kan påverka grupprocesser i olika sammanhang; på jobbet, i föreningslivet, hemma. Ja överallt där vi fattar gemensamma beslut, stora som små. 

Nuläge

Efter att ha läst och sammanfattat innehållet i denna bok, funderat och formulerat denna recension känner jag mig väldigt inspirerad och nöjd. Jag längtar efter en värld där vi samarbetar och hittar lösningar på konkreta problem. Att göra detta på ett effektivt sätt lämnar utrymme till mer frihet och kreativitet och roliga saker. 

Nästa bok att recensera är Kaosologi av Micael Dahlen. Jag ser fram emot att förmedla mina tankar kring hans bok.

* Min översättning. Originaltext: It is no longer about asserting oneself against others with one’s own ideas but developing the best possible solution together.

Det här inlägget postades i Recension.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.