Värdighet – ”The Needs’ Year” (vecka 14)

14 Värdighet The Needs Year Joachim Berggren Kommunikation

“Fan Jocke! Du är den finaste vännen jag har. Jag älskar dig!” Min kompis var kraftigt berusad och själv var jag vid denna tid nykterist. Jag kände mig generad, svarade undvikande och försökte undvika obehaget. Han ville uppenbarligen ha kontakt och själv hade jag svårt att se honom i ögonen. Till min lättnad vacklade han snart vidare och jag kunde skaka av mig obehaget.

När han var nykter uttryckte han sig inte på detta sätt. Än idag när jag tänker på det upplever jag hur det kryper i kroppen. Jag fick massor av tankar och bedömningar om honom:  “Han var falsk och gjorde sig till åtlöje. Om han menade det han sa var han en fegis som bara kunde säga det när han var full. Han var sentimental och patetisk…” Jag tror mycket av det jag upplevde bottnar i behovet av värdighet

När värdighet inte är tillgodosett

Liksom i exemplet ovan tror jag att jag har mest kontakt med behovet av värdighet när det inte är mött. När andra beter sig på ett sätt jag upplever som förnedrande. Eller när jag inte lever upp till andras eller mina egna förväntningar om mig själv. Känslor av skuld och skam strömmar genom kroppen och påminner mig om mitt behov av värdighet.

 

Mitt behov av värdighet aktiveras när jag ser andra i utsatta situationer. Det kan vara människor som ber om pengar, människor som inte verkar ha en bostad eller människor som ser ut att vara starkt beroende av alkohol eller andra droger. Ofta dyker det upp en moraliskt bedömande tanke om dessa människor i mig, som snabbt följs av en skamkänsla: ”Hur kan jag tänka så här om en person i en så utsatt position?!”

Undvika skam

Jag tror att de flesta av oss vill leva i samhällen där vi tar hand om varandra och där vi alla har möjlighet att leva ett värdigt liv. Vi vill betrakta oss själva som medlemmar i ett rättvist samhälle. Och när vi ser medmänniskor som inte verkar ha sina grundläggande behov av skydd, trygghet och respekt tillgodosedda, tycker vi att det är orättvist. Vi kan få skamkänslor. Detta tillstånd är så obehagligt att vi gör allt för att undvika det. Ett sätt att försöka undvika skam är att uttrycka förakt.

När jag tänker på värdighet som ett av människans grundläggande behov och ser mig om i världen, verkar det som att många kämpar för att få det tillgodosett. Det kan vara människor som tvingas ta utsatta jobb för att skaffa sig sitt levebröd. Eller grupper som lever under dominans av andra grupper på olika sätt, till exempel människor som inte är medborgare i ett land de kallar sitt eget. Värdighet verkar vara kopplat till andra behov som integritet, respekt och autonomi.

Att tillgodose värdighet

När jag försöker dra mig till minnes några exempel där behovet av värdighet blivit mött, blir jag påmind om när jag åstadkommit något. Det kan vara en utbildning eller ett motionslopp jag deltagit i. När jag tänker på andra, dyker det upp bilder av människor som kämpar mot orättvisa trots att det har konsekvenser för deras egna liv. Ett par exempel är Martin Luther King och Malala Yousafzai.

Medan jag skrivit detta blogginlägg har jag fått inspireration av att hitta fler strategier för att tillgodose mitt behov av värdighet. Inte bara att upptäcka behovet när det inte är mött eller att uppleva det mött i storslagna stunder. Kanske möter jag redan behovet då och då i mitt vardagsliv utan att vara medveten om det? Jag kanske bara behöver bli uppmärksam på det och tillgodose det på ett mer medvetet sätt?

Hur tillgodoser du ditt behov av värdighet?


Detta blogginlägg publicerades ursprungligen på Empathic Way Europe’s hemsida med rubriken: Dignity – The Needs’ Year (Week 14).

En gång i veckan pratar jag med en NVC-tränare om behov. Anmäl dig till nyhetsbrevet så får du en länk till nästa Zoom-samtal. Denna vecka hade jag ett samtal med Liv Larsson om behovet av värdighet. Om vill du ta del av inspelade samtal kan du bli en premium-prenumerantLäs mer här.

 

Det här inlägget postades i Nonviolent Communication, The Needs' Year.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.