Meningsfullhet – ”The Needs’ Year” (vecka 13)

13 Meningsfullhet The Needs Year Joachim Berggren KommunikationFör några år sedan hyrde jag under en period ett arbetsrum tillsammans med några andra. En gång i månaden höll jag där en introduktionsföreläsning till NVC. Det kom ett varierat antal deltagare, ibland ända uppemot 20 personer. Vid ett tillfälle kom det bara en person. Efter en första våg av besvikelse började jag min föreläsning. Ganska snart var besvikelsen ersatt av entusiasm och glädje. Jag njöt i stora drag och min ensamma deltagare såg också ut att trivas.

När jag får möjlighet att lära ut NVC till människor som är nyfikna och vill utvecklas upplever jag en hög grad av mening. Vid sådana här tillfällen har jag möjlighet att ställa min kunskap och mina erfarenheter till förfogande. Och andra människor har möjlighet att ta del av vad jag har att erbjuda. Det finns inte många tillfällen i livet som toppar detta.

Att bidra

Meningsfullhet – eller syfte – är ett av mina absoluta favoritbehov. De stunder i livet jag upplever detta behov tillgodosett är de stunder som är mest, ja just, meningsfulla. Jag tror det handlar om att få bidra till något större än mig själv, något som sträcker sig bortom gränserna för min individuella kropp.

Jag är inte helt säker, men jag tror att min upplevelse av mening alltid inbegriper andra människor. Om de inte är fysiskt närvarande finns de i mitt medvetande. Det är viktigt för mig att mitt handlande ger ett avtryck – att andra människor lär sig, utvecklas och får uppleva nya saker på grund av mitt agerande.

Har jag ett val?

Något jag funderat en hel del på under senare tid är min fria vilja. Hur mycket är jag själv involverad i mitt meningsskapande och till hur stor del är jag en produkt av livsomständigheterna runt mig? Jag är född och uppvuxen i Sverige, ett av världens mest sekulariserade länder med en blandning av både en individuell och en kollektivistisk kultur. En sak är säker – om jag fötts i en annan tid, i en annan kultur, men med samma biologiska kropp skulle mina mål och drömmar i livet se annorlunda ut. Vad jag finner meningsfullt i livet är till stor del ett resultat av min omgivning. 

I vetenskapliga experiment har forskare visat att vår fria vilja många gånger är en illusion. När vi tror oss ha fattat ett medvetet beslut har vår hjärna har redan fattat detta beslut åt oss. När forskarna i dessa experiment avläser aktiviteten i våra hjärnor vet de vilka beslut vi kommer fatta innan vi själva medvetet fattar dessa beslut.

Meningen eller meningarna med livet

Jag tror inte att det finns ett rätt svar på frågan vad som är meningen med livet. Jag kan ha tanken att om jag söker och gräver tillräckligt djupt inom mig kommer den ultimata mening i mitt liv att manifestera sig. Men jag tror inte på en fix och färdig mening. Snarare tror jag att det jag finner meningsfullt skiftar genom livet. Jag har – paradoxalt nog – ett val. Jag kan välja samma mål och mening för hela mitt liv, en referenspunkt jag förhåller mig till genom livet. Jag kan också välja att skifta mening utifrån hur mitt liv utvecklar sig. 

När jag ser tillbaka på mitt liv ser jag att jag haft perioder med olika fokus och innehåll. Ibland har jag umgåtts och samarbetat intensivt med många människor i olika sociala sammanhang. Ibland har jag ägnat mer tid åt mig själv. Ibland har jag fokuserat på lärande, utveckling och måluppfyllelse och ibland på medveten närvaro och att vara snarare än att prestera.

Mina val

I mitt liv har jag två val. Jag kan antingen välja omedelbar eller senarelägga min tillfredsställelse. Genom tidigare erfarenhet vet jag att det är mycket enklare att välja omedelbar tillfredsställelse. Men i slutet av dagen vet jag vad som är mest tillfredsställande. Att offra den omedelbara belöningen för ett mer långsiktigt mål är för det allra mesta det jag är mest nöjd med.

Så oavsett om jag självständigt skapar meningen med mitt liv eller inte kan jag konstatera att behovet finns där. Jag väljer att se mina handlingar som medvetna och meningsfulla val. Och jag kommer fortsätta njuta av de stunder jag är med att skapa meningsfulla upplevelser tillsammans med andra människor.

Vad väljer du för att skapa ett meningsfullt liv?


Detta blogginlägg publicerades ursprungligen på Empathic Way Europe’s hemsida med rubriken: Meaning – The Needs’ Year (Week 13).

En gång i veckan pratar jag med en NVC-tränare om behov. Anmäl dig till nyhetsbrevet så får du en länk till nästa Zoom-samtal. Denna vecka hade jag ett samtal med Jürgen Licht om behovet av meningsfullhet. Om vill du ta del av inspelade samtal kan du bli en premium-prenumerantLäs mer här.

Det här inlägget postades i Nonviolent Communication, The Needs' Year.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.