Några tips för att öka din lycka

Några-tips-för-att-öka-din-lycka-Joachim-Berggren-KommunikationIdag snubblade jag över ett blogginlägg om ett par studier som pågått i över 75 år. Studierna – Grant & Glueck study – har genomförts av Harvard University. I studierna har två populationer män och deras fysiska och emotionella hälsa följts över flera decennier. Det har genomförts intervjuer, självskattningar, blodprover och hjärnskanningar. Den gemensamma nämnare som sticker ut och som påverkat dessa mäns lycka och hälsa mest är kärleksfulla nära relationer. Dessa relationer behöver inte nödvändigtvis vara romantiska parrelationer. Det handlar inte heller om antalet relationer. Det är snarare kvaliteten i relationerna som är de viktiga.

Några kriterier forskarna har kommit fram till som stärker kvaliteten förhållanden är:

  • ökad sårbarhet och djup
  • trygghet att dela tankar och känslor
  • att kunna slappna av
  • att bli sedd som den du verkligen är

En av forskarna som lett studierna säger att det finns två grundelement för dessa kriterier. Det första elementet är kärlek. Det andra elementet är förmågan att hantera livet på ett sätt som inte driver bort kärleken. Det handlar alltså både om att prioritera kontakt med andra och den egna förmågan att ta hand om sig själv när livet utsätter en för påfrestningar. Det är av vikt att kunna hantera stress och andra starka känslor på ett sätt som inte stöter bort dem som står en nära.

Min egen slutsats efter att ha läst blogginlägget är att de färdigheter jag har lärt mig genom Nonviolent Communication stöder de kvaliteter och grundelement som är gynnsamma för nära relationer. Detta inbegriper bland annat förmågan att:

  • kunna skilja på egna och andras känslor och behov
  • ta ansvar för mina egna känslor och behov
  • skapa djupare kontakt med andra genom att lyssna empatiskt
  • öppna upp för sårbarhet genom att uttrycka mig ärligt

Studierna från Harvard visar att kärleksfulla relationer vinner över pengar, karriär och god fysisk hälsa. Du behöver inte välja bort något av dessa, men utan kärleksfulla nära relationer kommer du ha svårare att bli lycklig.

Vill du öka din förmåga att fördjupa dina relationer, ta en titt på mina kurser.

Det här inlägget postades i Nonviolent Communication.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.